Xin chào các bạn đã đến với danh mục Máy Đầm Rung !

 

Máy đầm rung làm việc dựa trên lực rung động, khả năng làm việc hiệu quả đối với đất rời rạc có kích thước hạt khác nhau và lực liên kết nhỏ vì vậy mà máy đầm rung thích hợp với các loại đất cát, sỏi, đá dăm nhỏ.

Có 2 loại máy đầm rung là đầm rung tự hành và đầm rung không tự hành.