Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở : 

Máy đầm cóc chạy điện sử dụng động cơ chạy điện.