Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở : 

Lạc Hồng nhập khẩu trực tiếp đầm rung bê tông nên đảm bảo chất lượng giá tốt.

Xem thêm >>