Máy trộn bê tông dùng để trộn hỗn hợp cát sỏi xi măng nước và phụ gia khác theo tỉ lệ nhất định để tạo ra bê tông xi măng theo đúng mác yêu cầu. Máy trộn bê tông hiện chủ yếu là dòng máy trộn vữa, máy trộn cưỡng bức, máy trộn tự hành và bồn trộn bê tông sản xuất tại Việt Nam.

Tham khảo các video sau:

Máy trộn bê tông cưỡng bức 9 bao cầu ô tô trộn CỰC KHỎE |Quy trình sử dụng


BỒN TRỘN MADE IN VIETNAM | Cặp bồn trộn 3 khối làm đường ở An Lão, Bình Định


Máy trộn tự hành 9 bao 2 cầu phanh hơi lốc kê | chi tiết CẤU TẠO, HOẠT ĐỘNG


Cận cảnh máy trộn cưỡng bức 500l


Lắp đầu nổ D8 cho máy trộn quả lê 350l