Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở : 

Lạc Hồng - Đơn vị sản xuất máy trộn bê tông nhiều năm kinh nghiệm đảm