Máy trộn bê tông tự hành là chiếc máy trộn bê tông tự chế bởi Lạc Hồng có người ngồi lái, máy vừa trộn bê tông vừa có khả năng di chuyển nên phù hợp với công việc làm đường bê tông, đổ bê tông làm đường nông thôn mới.


Video khách hàng lái thử máy trộn bê tông tự hành 9 bao tại Bắc CạnVideo máy trộn tự hành 6 bao tại bãi Lạc Hồng
Video máy trộn bê tông 9 bao thực tế:


Video máy trộn bê tông tự hành 6 bao 2 cầu di chuyển