Máy trộn bê tông tự hành là dòng máy trộn bê tông tự chế có người ngồi lái, máy vừa trộn bê tông vừa có khả năng di chuyển nên phù hợp với công việc làm đường bê tông, đổ bê tông làm đường nông thôn mới.

Máy trộn bê tông tự hành hiện này dòng máy trộn bê tông cao cấp nhất do Việt Nam tự sản xuất.

Video máy trộn bê tông 9 bao thực tế:


Video máy trộn bê tông tự hành 6 bao 2 cầu di chuyển