Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở : 

Máy trộn kết hợp bơm bê tông là dòng máy xây dựng hiện đại tích hợp 2 tính năng trong 1 sản phẩm có khả năng vừa trộn bê tông vừa tự bơm