Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở : 

Pa lăng cáp điện hiện được Lạc Hồng nhập khẩu trực tiếp và cung cấp tới người dùng nên chấ