Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở : 

Tời treo mini hiện có 2 thương hiệu nổi bật là: KIO WINCHHUGO
Xem thêm >>