Tời kéo mặt đất là dòng tời kéo được đặt cố định thường dùng để kéo hàng hóa, kéo thiết bị, tàu thủy, ca nô