Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở : 

Tời kéo mặt đất là dòng tời kéo được đặt cố định thường dùng để kéo hàng hóa, kéo thiết bị, tàu thủy, ca nô