Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở : 

Máy cắt bê tông chuyên dùng để phá cắt các khối bê t&oc